Terminy aktualne

Wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana

Terminy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie wybierz opcję "Zapisz".

 • 23.07.2024

  Platforma Zoom.us

  29 miejsc

  Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  87/LU/2024
 • 23.07.2024

  Platforma Zoom.us

  5 miejsc

  „Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

  Potwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  67/LU/2024
 • 24.07.2024

  Platforma Zoom.us

  29 miejsc

  Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  95/LU/2024
 • 24.07.2024

  Platforma Zoom.us

  8 miejsc

  Kontrola zarządcza w JSFP z elementami samooceny - dyscyplina finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  68/LU/2024
 • 24.07.2024

  Platforma Zoom.us

  7 miejsc

  AOON I OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI GMIN I POWIATÓW

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  80/LU/2024
 • 25.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  76/LU/2024
 • 26.07.2024

  Platforma Zoom.us

  29 miejsc

  NOWY OBOWIĄZEK WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW ORAZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE KONTROLI PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WDROŻENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZASAD BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU. ZADANIA KONTROLNE ORGANÓW PROW

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  99/LU/2024
 • 26.07.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Decyzje wymiarowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  96/LU/2024
 • 26.07.2024

  Platforma Zoom.us

  20 miejsc

  FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTW

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  15:00-17:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  81/LU/2024
 • 29.07.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  97/LU/2024
 • 29.07.2024

  Platforma Zoom.us

  9 miejsc

  Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  199 PLN
  kurs internetowy
  69/LU/2024
 • 31.07.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  98/LU/2024
 • 31.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Koordynator standardów ochrony małoletnich

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  300 PLN
  kurs internetowy
  50/LU/2024
 • 02.08.2024

  Platforma Zoom.us

  28 miejsc

  Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych. Zadania i odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie procedur.

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  46/LU/2024
 • 02.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  100/LU/2024
 • 05.08.2024

  Platforma Zoom.us

  20 miejsc

  Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  83/LU/2024
 • 05.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. Kluczowe problemy ze zwrotem podatku akcyzowego

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  44/LU/2024
 • 05.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Projektowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2024/2025. Przygotowanie procesu, przykłady organizacji, procedur, wyboru wykonawców usług dowozu, finansowanie zadania

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  47/LU/2024
 • 05.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Organizacja i funkcjonowanie rady gminy - szkolenie na zamówienie

  szkolenie na zamówienie, termin oraz godziny do ustalenia

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  wg uzgodnień
  kurs
  37/LU/2024
 • 05.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualny stan prawny, problemy praktyki, orzecznictwo

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  45/LU/2024
 • 06.08.2024

  Platforma Zoom.us

  29 miejsc

  „Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  101/LU/2024
 • 07.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  103/LU/2024
 • 08.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY SYGNALISÓW: JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA NOWE PRZEPISY?

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-14:00
  450 PLN
  kurs internetowy
  48/LU/2024
 • 09.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  36/LU/2024
 • 12.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola deklaracji śmieciowych

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  37/LU/2024
 • 13.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-11:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  78/LU/2024
 • 14.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Profesjonalna obsługa rady gminy/powiatu - szkolenie dla pracowników

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  43/LU/2024
 • 19.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  38/LU/2024
 • 19.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  FINANSE PUBLICZNE INSTYTUCJI KULTURY 2024 - KASOWE I MEMORIAŁOWE PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  46/LU/2024
 • 20.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  52/LU/2024
 • 21.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  39/LU/2024
 • 21.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  „Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  48/LU/2024
 • 22.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2024/2025. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom gorącego posiłku. Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły i samorządu. Organizacja stołówki szkolnej oraz zasady wnoszenia odpłatności za posiłki od września 202

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  46/LU/2024
 • 23.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy z uwzględnieniem ostatnich zmian. Nadpłata po zmarłym. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe i opłacie „śmieciowej”.

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  47/LU/2024
 • 23.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  WHISTLEBLOWING-SYGNALIŚCI, OCHRONA I WDROŻENIE

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-14:00
  450 PLN
  kurs internetowy
  48/LU/2024
 • 23.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Koordynator standardów ochrony małoletnich

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  300 PLN
  kurs internetowy
  51/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  199 PLN
  kurs internetowy
  47/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Standardy Ochrony Małoletnich i bezpieczna rekrutacja personelu - co Sekretarz JST wiedzieć powinien? Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, uwagi praktyczne dotyczące opracowania procedur, terminów oraz obowiązku sprawowania kontroli przez samorządy

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  70/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-11:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  79/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH-PRAKTYCZNE ASPEKTY

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-14:00
  450 PLN
  kurs internetowy
  49/LU/2024
 • 27.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  40/LU/2024
 • 28.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  41/LU/2024
 • 28.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  47/LU/2024
 • 29.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  42/LU/2024
 • 30.08.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  WZÓR DECYZJI USTALAJĄCEJ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  47/LU/2024
 • 18.09.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  „Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  49/LU/2024
do góry