Terminy aktualne

Wyszukiwarka
wyszukiwarka zaawansowana

Terminy. Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie wybierz opcję "Zapisz".

 • 21.06.2024

  Platforma Zoom.us

  9 miejsc

  TYPOWE BŁĘDY W KSIĘGOWANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ROKU 2024 – GOSPODAROWANIE BUDŻETOWE ŚRODKAMI NA KONCIE VAT (MPP) I ZASTOSOWANIE „PW” DO ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  48/LU/2024
 • 21.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  49/LU/2024
 • 21.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  50/LU/2024
 • 21.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. Kluczowe problemy ze zwrotem podatku akcyzowego

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  51/LU/2024
 • 24.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Standardy Ochrony Małoletnich i bezpieczna rekrutacja personelu - co Sekretarz JST wiedzieć powinien? Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, uwagi praktyczne dotyczące opracowania procedur, terminów oraz obowiązku sprawowania kontroli przez samorządy

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  52/LU/2024
 • 24.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Wymiar i pobór opłaty za żłobek oraz klubik dziecięcy

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  53/LU/2024
 • 25.06.2024

  Platforma Zoom.us

  9 miejsc

  E-Doręczenia od 1 października 2024r. Jak doręczenia elektroniczne wpływają na postępowania administracyjne? Jak usprawnić pracę urzędu dzięki doręczeniom elektronicznym?

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  08:30-12:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  54/LU/2024
 • 25.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  55/LU/2024
 • 26.06.2024

  Platforma Zoom.us

  9 miejsc

  Odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy z uwzględnieniem ostatnich zmian. Nadpłata po zmarłym. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  56/LU/2024
 • 27.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  57/LU/2024
 • 27.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Wydawanie zezwoleń, sprawozdania oraz kary dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  58/LU/2024
 • 28.06.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  PÓŁROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA –„RB-tka” za drugi kwartał / pierwsze półrocze 2024 roku

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  59/LU/2024
 • 01.07.2024

  Platforma Zoom.us

  9 miejsc

  Jak prawidłowo stosować przepisy w zakresie udzielania i odmowy udzielania ulg w zapłacie podatków w 2024 r. Pytania i odpowiedzi.

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  60/LU/2024
 • 01.07.2024

  Platforma Zoom.us

  20 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-12:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  82/LU/2024
 • 05.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Kontrola podatkowa w gminie – rodzaje kontroli oraz metodyka ich wykonywania©

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  61/LU/2024
 • 05.07.2024

  Platforma Zoom.us

  30 miejsc

  BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  85/LU/2024
 • 08.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  199 PLN
  kurs internetowy
  62/LU/2024
 • 08.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych. Zadania i odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie procedur.

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  63/LU/2024
 • 08.07.2024

  Platforma Zoom.us

  20 miejsc

  UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  85/LU/2024
 • 09.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  64/LU/2024
 • 10.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2024

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  71/LU/2024
 • 11.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  E-Doręczenia od 1 października 2024r. Jak doręczenia elektroniczne wpływają na postępowania administracyjne? Jak usprawnić pracę urzędu dzięki doręczeniom elektronicznym?

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  08:30-11:30
  380 PLN
  transmisja online
  72/LU/2024
 • 11.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  FINANSE PUBLICZNE INSTYTUCJI KULTURY 2024 -KASOWE I MEMORIAŁOWE PLANOWANIE BUDŻETOWE ORAZ ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  73/LU/2024
 • 15.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Projektowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2024/2025. Przygotowanie procesu, przykłady organizacji, procedur, wyboru wykonawców usług dowozu, finansowanie zadania

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  65/LU/2024
 • 17.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej©

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  66/LU/2024
 • 17.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  WZÓR DECYZJI USTALAJĄCEJ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  74/LU/2024
 • 17.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  GOSPODAROWANIE BUDŻETOWE ŚRODKAMI NA KONCIE VAT (MPP) I ZASTOSOWANIE „PRZEKAZANIA WŁASNEGO” DO ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH ORGAN-URZĄD-JEDNOSTKA

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  75/LU/2024
 • 19.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  „Babciowe 2024”. Istotne zmiany w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  67/LU/2024
 • 24.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Kontrola zarządcza w JSFP z elementami samooceny - dyscyplina finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  350 PLN
  kurs internetowy
  68/LU/2024
 • 24.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  AOON I OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI GMIN I POWIATÓW

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  80/LU/2024
 • 25.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  BON ENERGETYCZNY – NOWE ZADANIE GMIN I MIAST I JEGO UJĘCIE W BUDŻECIE, W KSIĘGOWOŚCI I W SPRAWOZDAWCZOŚCI

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-13:30
  380 PLN
  kurs internetowy
  76/LU/2024
 • 26.07.2024

  Platforma Zoom.us

  20 miejsc

  FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTW

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  15:00-17:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  81/LU/2024
 • 29.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  199 PLN
  kurs internetowy
  69/LU/2024
 • 31.07.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-11:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  77/LU/2024
 • 13.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-11:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  78/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Standardy Ochrony Małoletnich i bezpieczna rekrutacja personelu - co Sekretarz JST wiedzieć powinien? Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, uwagi praktyczne dotyczące opracowania procedur, terminów oraz obowiązku sprawowania kontroli przez samorządy

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-15:00
  380 PLN
  kurs internetowy
  70/LU/2024
 • 26.08.2024

  Platforma Zoom.us

  10 miejsc

  Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

  Niepotwierdzone
  Kursor Lublin
  Na żywo, Kurs online, Platforma Zoom.us
  09:00-11:00
  420 PLN
  kurs internetowy
  79/LU/2024
do góry